Απαιτείται νεότερη έκδοση του Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALCo Δ/Η Co'Co' DL537 (1000) & DL543 (1435)